Hpv magas kockázatú surepath


Erratum e cikkhez A második generációs vakcináknak és a szűrési stratégiáknak meg kell fontolniuk a betegségek kimutatásának és megelőzésének legjobb módjait a fennmaradó HR HPV típusok miatt. Fő Számos nemzetközi tanulmány kimutatta, hogy a méhnyakrákok kb.

Az Egyesült Királyság HPV immunizációs programot vezet be szeptemberében, és arra számít, hogy az elkövetkező évtizedekben mérséklődik a méhnyakrák és a méhnyak intraepiteliális daganat Choi et al, Számos tanulmány vizsgálta a nyaki szűrővizsgálatot végző nők HPV gyakoriságát az Egyesült Királyságban Cuschieri et al.

hpv magas kockázatú surepath

Ezeket a vizsgálatokat az ország meghatározott területein, különböző időpontokban, különböző tesztelési módszerek alkalmazásával végezték, és mivel mintavételre kerültek a szűrésen részt vevő nőkből, elkerülhetetlenül kevesebb adatot szolgáltattak a ritkább betegség-kategóriákra és néhány korcsoportra vonatkozóan. Ennek a tanulmánynak az volt a célja, hogy megbízható kiindulási becsléseket nyújtson a HPV-típusok prevalenciájáról és eloszlásáról a nők országosan reprezentatív mintáján, a szűrés miért jelennek meg szemölcsök? álló teljes élettartamra 25—64 év és minden betegség fázisára a normál citológiától a méhnyakráka nemzeti HPV immunizációs program bármilyen hatása előtt.

Anyagok és metódusok A minták gyűjtése és feldolgozása Két mintatípust vettünk be a gyomorrák amboss i az NHS patológiai laboratóriumokban archivált méhnyakrákok és a magas fokú precernális léziók rutinszerűen előállított diagnosztikai biopsziáiból származó szövetszakaszok, és ii folyékony alapú citológiai LBC minták a részt vevő nőktől nyaki szűrésre.

  1. Papilloma vírus gyógyítja és orvosolja
  2. A termék megvásárlásával a vevő a konkrét használati jogon túl semmilyen általános szabadalmi jogot vagy egyéb engedélyt nem kap.
  3. Absztrakt Háttér: A humán papillomavírus HPV triageum korábbi kísérleti tanulmányai arra a következtetésre jutottak, hogy a HPV triage megvalósítható és költséghatékony volt.
  4. A QIAGEN teljeskörű megoldásai a női egészség megőrzésére | BioMarker

A mintákat nyolc részt vevő NHS patológiai laboratóriumból vették. Mindegyik szövetblokkból körülbelül hat 10 μ vastag metszetet helyeztünk egy 1, 6 ml-es Eppendorf csőbe. Egy további részt festettünk és a patológus újra megvizsgálta, hogy igazolja a beteg szövet jelenlétét. Az előző blokkból származó maradék viasszal történő keresztszennyeződés elkerülése érdekében a mikrotóm pengét etanollal megtisztítottuk a blokkok között. A következő adatokat gyűjtötték az egyes mintákra vonatkozó vizsgálati nyilvántartásból, és elküldték a Manchesterbe: a születési hónap és év, a mintavétel időpontja, a lézió típusa CIN3, CGIN vagy rák és a szövettani eredmény.

hpv magas kockázatú surepath

A szöveti metszeteket viaszmentesítjük úgy, hogy minden Eppendorf-csőbe 1 ml oktánt, majd 75 μl metanolt adunk. A szövetpelletet ezután 1, 0 ml etanollal mossuk, az előzőekhez hasonlóan centrifugáljuk és az etanolt eltávolítjuk. A csöveket ezután 56 ° C-on hagytuk 30—45 percig, hogy a maradék etanol elpárologjon.

A szöveti emésztést 72 órán keresztül 56 ° C-on, állandó keverés mellett végeztük. A rétegzett mintavételt elegendő magas kockázatú HR HPV-pozitív mintának előállítása céljából végezték el a típuseloszlás elemzésére az életkor és a citológiai fokozat egyes kombinációin belül, így aránytalanul nagyobb az idősebb nők és a súlyosabb citológiai eredményekkel rendelkező nők mintája. A vizsgálatba való bevonás előtt a mintákat összegyűjtötték és a helyi protokollok szerint kezelték: Mind a Thinprep, mind a Surepath LBC rendszereket használták, a mintákat szobahőmérsékleten tárolva, a citológiai vizsgálat várva.

A citológia befejezése után a nem kielégítő korosztályhoz és fokozathoz tartozó a hely rétegezett mintavételi kerete szerint megfelelő LBC mintákat anonimizáltak és elküldték az Egészségvédelmi Ügynökség HPA vírusügyi referencia osztályához a HPV genotipizálására.

A Surepath mintákhoz a csöveket dúsított minta használták, nem az injekciós üvegeket, mivel az ampulláknak nem megfelelő mennyiségű celluláris anyagot találtak.

  • Biztos út pap kenet hpv | Gél Papillor
  • A meghívás a nőknek a programban való részvételre a tanulmányt közvetlenül a kolposzkópiára vonatkozó orvosi konzultáció előtt kell elvégezni, a Barretos Rákkórház Megelőzési Osztálya.

A cső megközelítette a Thinprep segítségével megállapított szinteket, bár nagyobb variabilitással. A következő adatokat gyűjtötték az egyes mintákra vonatkozó vizsgálati nyilvántartásból, és elküldték a HPA-hoz: a születési hónap és év, a citológiai eredmény, a minta dátuma, a külső irányítószám azaz az első négy karakteriga vett biopsziát és a szövettani eredményt ha megfelelő.

A Roche LA tesztet a gyártó utasításainak megfelelően alkalmaztuk, a fent leírt mintavételi módszerek kivételével. Az egyedi oligonukleotid-befogó próbák lehetővé tették a hpv magas kockázatú surepath HR és az alacsony kockázatú HPV genotípus azonosítását, és a β- globin-amplikon a sejtek megfelelőségének, extrahálásának és amplifikációjának kontrollját képezte.

A HPV 52 azonosítása ebben a rendszerben keresztreakciós oligonukleotid próba 52 M alkalmazásával lehetséges, amely hibridizál a HPV A HPV 52 jelenlétét tehát az 52 M egy olyan próba, amely nem reagál az egyes oligonukleotid próbákkal, amelyek a HPV 33, 35 és at képviselik.

Az es együttes fertőzés jelenléte a 33, 35 vagy mal nem azonosítja a HPV t. Az LBC minta begyűjtésétől a HPA-ig történő átvételig tartó idő medián 27 nap, kvartilis közötti tartomány 21—35 nem volt negatívan összefüggésben a β- globin vagy a HPV DNS kimutatásával: ezt a változót nem vizsgálták tovább.

hpv magas kockázatú surepath

A típusspecifikus vizsgálat reprodukálhatóságának értékelését követően részletek a kiegészítő online anyagban csak azokat a sávokat vettük fel, amelyek a β- globin alacsony kontroll sávval egyenlő vagy annál nagyobb jelet adtak.

Az Inno-Lipa assay hasonló formátumú line blot assay a Roche LA-hez és tartalmaz egy β- globin-kontrollot isazonban a DNS sokkal kisebb fragmentumát amplifikálja, mint a Roche LA assay, így kevésbé valószínű, hogy a DNS-fragmentáció, amely előfordulhat a szöveti rögzítés során.

cobas HPV Test IN VITRO DIAGNOSZTIKAI CÉLRA. - PDF Free Download

Az extrahált DNS 5 μl-es alikvotját amplifikáltuk és detektáltuk a gyártó utasításai szerint. Mintavétel és humán papillomavírus HPV tesztelési algoritmus az archivált szövetmetszetekhez és a maradék folyadék alapú citológia LBC mintákhoz.

Teljes méretű kép Az 1.

hpv magas kockázatú surepath

Adatelemzés Érvényes eredményként minden olyan mintát meghatározunk, amelynek pozitív β- globin-eredménye a Roche LA vagy az Inno-Lipa Extra. Erre volt szükség a szkrínelt populáció prevalenciájának becsléséhez, mivel rétegzett mintavételünk szándékosan kiválasztott aránytalan számot az egyes korosztályokból és citológiai kategóriákból.

Keresés űrlap

Az egyes régiókban előforduló prevalencia elemzéséhez mintavételi súlyokat alkalmaztak a fentiekben leírt nemzeti méhnyak-szűrési adatok alapjánamelyeket az egyes laboratóriumok mintáira külön-külön alkalmaztak. A prevalencia régiónkénti különbségeit Pearson χ 2 statisztika felhasználásával értékelték. A vizsgálatba bevont minták száma a részt vevő helyszínek szerint az S1. Kiegészítő táblázatban található. A HR HPV prevalenciájának további vizsgálata a normál citológiai eredményekkel rendelkező fiatal nőkben 25—29 év szintén nem mutatott szignifikáns különbségeket a régiók között az hpv magas kockázatú surepath nem mutatjuk be.

Az SCC biopsziás mintáiban a következő négy leggyakrabban azonosított HPV-típus egyszeri vagy többszörös fertőzés esetén csökkenő sorrendben volt a HPV 33, 45, 52 és ben. E hat típus prevalenciája a rákban, a rákot megelőző elváltozásokban és a normál citológiai mintákban A 4. A laphámsejtes karcinóma SCC biopsziáiban megtalálható hat leggyakoribb típus humán papillomavírus HPV előfordulása méhnyak-fokozat szerint.

hpv magas kockázatú surepath

Teljes méretű kép Az SCC biopsziás mintákban leggyakrabban talált négy HR típus, a HPV 16 és 18 után, általános mintázatot mutatott a növekvő prevalenciára a növekvő betegség fokozatával, bár a HPV 45 kivételével mindegyiknél magasabb volt a prevalencia a súlyos fokú léziókban és a CIN3, mint a méhnyakrákban.

A HPV 31 és 52 életkorban súlyozott prevalenciája tetőzött a mérsékelt diszkariózisú mintákban 4. Kiegészítő táblázat. Vita Nyolc helyről gyűjtött anonim, reziduális, méhnyakos citológia LBC mintákat, valamint méhnyakrák és magas fokú léziók biopsziáit használtuk fel, hogy leírjuk az angoltípusú nők típus-specifikus HPV prevalenciáját a méhnyak patológia teljes spektrumán keresztül.

Ezenkívül a tanulmányunkban azonosított hpv magas kockázatú surepath nem oltóanyagtípusok HPV 33, 45, 52 gége papillomatosis okozza 31 a nemzetközi kutatásokban megtalálható leggyakoribb típusok közé tartoznak, bár nem pontosan ugyanabban a rangsorban Clifford et al.

Számos tanulmány jelentett adatokat a nyaki a vastagbelet tisztító ital részt vevő nők HPV gyakoriságáról az Egyesült Királyságban Cuschieri et al. Az életkori különbségek, a HPV tipizálási módszerek, a mintátípusok és a véletlenszerű eltérések figyelembe vehetnek bizonyos különbségeket a tanulmányok között.

HPV- Human Papilloma Virus

Vizsgálatunk erősségei között szerepel az LBC minták és a biopsziás minták gyűjtése számos, Angliában földrajzilag elterjedt helyről, és ugyanazon HPV típusok tesztelése. Az LBC-k rétegzett mintavétele mindegyik központból lehetővé tette a típus-specifikus fertőzés leírását súlyosabb citológiai rendellenességekben és idős nőkben. Ez egy olyan betegség állapotának keresztmetszeti vizsgálata volt, amely a fertőzéstől a hpv magas kockázatú surepath terjedő hosszú időtartamra terjed ki: tehát a rákos és az alacsonyabb fokú betegség típuseloszlásának összehasonlításakor nem zárhatjuk ki a Bőrrák a köröm alatt profiljának bármilyen befolyását.

Sajnos az etnikumra, a nélkülözésre és a szexuális viselkedésre vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre mintáinkkal, ezért a fenti tényezők és a HPV prevalenciája közötti összefüggést nem lehetett elemezni.

Clinical Research News

Prevalencia becsléseink a méhnyak szűrésén alapulnak. Mivel az egyének ismételt szűréseit nem lehetett kizárni, és várhatóan nagyobb a HPV gyakorisága, becsléseink túlbecsülhetik a szűrött nők körében a népesség prevalenciáját mint a többi, a méhnyakrák hasonló vizsgálataiban szereplők.

Ez az első tanulmány, amely átfogóan leírja a típus-specifikus HPV prevalenciát Angliában, ideértve a normál citológiájú nőktől származó mintákat és a méhnyak betegség minden stádiumát annak érdekében, hogy meg lehessen becsülni a betegség arányát, amely nemzeti szinten immunizálással megelőzhető.

Ezeket az adatokat modellekben fogják felhasználni a HPV immunizálás valószínű előnyeinek felmérésére Jit et al, ; Choi et al,és kiindulási adatokként szolgálnak a típus-specifikus HPV prevalencia és a típus eloszlás változásainak bevezetése után a bevezetés után.

Változtatási előzmények.